โทร. 032-623-256 , 032-622-700-3

News Activities

04 ธันวาคม 2562

วิธีเลือกซื้อสับปะรดให้ได้เนื้อหวานฉ่ำ ทานอร่อย ไม่เปรี้ยวบาดลิ้น

อ่านเพิ่มเติม

04 เมษายน 2563

วิธีเก็บสับปะรดไว้ทานได้นานกว่า 2 สัปดาห์ โดยไม่เหี่ยวหรือเสียรสชาติ

อ่านเพิ่มเติม

04 เมษายน 2563

น้ำสับปะรด เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ เมนูคลายร้อนจากสับปะรด

อ่านเพิ่มเติม