โทร. 032-623-256 , 032-622-700-3

วิธีเก็บสับปะรดไว้ทานได้นานกว่า 2 สัปดาห์ โดยไม่เหี่ยวหรือเสียรสชาติ

คุณศุภฤกษ์ อุณาตระการ ประชาสัมพันธ์สมาคมชาวไร่สับปะรดแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย ได้ให้ข้อมูลผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านจ.เชียงราย เกี่ยวกับหากต้องการให้สับปะรดมีความสดและอยู่ได้นานนานกว่า 2 สัปดาห์ โดยไม่เหี่ยวหรือเสียรสชาติว่า

 

ปกติแล้วสับปะรดผลสุกหลังจากเก็บสดๆ จากสวนจะยังคงสดใหม่พร้อมทานได้ ประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ถ้าหากต้องการเก็บไว้ให้นานกว่านั้น โดยสับปะรดไม่เหี่ยวหรือเสียรสชาติ ให้ห่อผลสับปะรดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หนาประมาณ 2 ชั้น ให้แน่นหรือรัดด้วยยางรัดแล้วเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา/ช่องแช่ผัก จะสามารถเก็บถนอมความสดใหม่ ไว้ได้นานเกินกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะต่างจากการแช่ผลสดไว้ในตู้เย็นโดยไม่ห่อ ซึ่งจะทำให้สับปะรดที่แช่ไว้มีลักษณะเหี่ยว ไม่มีความสด และ เสียรสชาติความอร่อยได้

 

**ซึ่งคุณศุภฤกษ์ยืนยันเพิ่มเติมว่า วิธีการดังกล่าว สามารถเก็บสับปะรดไว้ได้นานกว่า 20-25 วัน และใช้ได้กับสับปะรดทุกสายพันธุ์ โดยที่สับปะรดยังคงมีความสด ผิวสวย รสชาติเหมือนเก็บใหม่สดๆ มาจากสวน

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=8585&s=tblplant